Szkolenia

 

Szkolenia  Warsztat Różnorodny Menedżer

 • Co jest wyjątkowego w podejściu do ludzi menedżera mającego trwałe wyniki? Różnorodność dająca elastyczność.
 • Pracując z ludźmi nie możesz być jednowymiarowy, skupiony na jednej stronie działania, ograniczony do typowych rozwiązań.
 • Zmienność, nadmiar zadań, chaos tworzy aurę przypadkowości i braku priorytetów. Zagubienie i nieefektywne podejście do ludzi.  Dobry specjalista w swojej dziedzinie nie jest fachowcem od kierowania ludźmi. Potrzeba wtedy innej perspektywy i umiejętności.
 • Na czym polega skuteczne postępowanie i praca z ludźmi? Na świadomości korzystania z odmiennych sposobów działania menedżera.
 • Te przeciwstawne uzupełniające się i wzmacniające się siły dotyczą:
  • Poznania granic i możliwości posiadanej władzy lub wpływu na ludzi
  • Umiejętnego stosowania twardego i miękkiego stylu w kontaktach z ludźmi
  • Uformowania postaw opartych na determinacji i mądrej pokorze
  • Korzystania z tzw. optymistycznego realizmu
  • Koncentracji na podmiotowym podejściu w komunikacji z ludźmi 
 • Ten rodzaj zadań wymaga coachingu 2R - różnorodności i równowagi dających menedżerowi i coachowi potrzebną zmianę perspektyw, umiarkowanie i swobodę w pracy z ludźmi, nad ludźmi i nad sobą.

 

Ikonka 2   Korzyści

 • uzyskać szeroką perspektywę i syntetyczne widzenie pracy z ludźmi
 • osiągnąć elastyczność w różnych sytuacjach biznesowych, w których potrzebne są różne umiejętności
 • umieć rozpoznać podstawowe problemy i szanse występujące w kontakcie z ludźmi
 • być przygotowanym na rozpoznanie działań destrukcyjnych podejmowanych przez ludzi
 • opanować podstawowe i zaawansowane techniki i narzędzia postępowania z ludźmi składające się na coachingowy styl pracy

 

 

Ikonka 3   Program szkoleniowy: Różnorodny menedżer

Moduł 1. Model AZOT

Moduł 2. Style kierowania

Moduł 3. Różnorodny menedżer

Moduł 4. Optymistyczny realizm

Moduł 5. Podmiotowe przywództwo

Moduł 6. Coaching 2R

Azot

Różnorodny menedżer 2

Szampany   Komunikacja transformująca - różnice, które rozwijają

Jednym z podstawowych błędów w komunikacji jest ocenianie wszystkiego przez pryzmat własnej osoby. Nasze wyobrażenia i doświadczenia przesłaniają nam rzeczywistość innego człowieka i rzeczywistość w ogóle. To powoduje dominowanie nad innymi, chęć podporządkowania innych według własnych reguł, co w konsekwencji tworzy napięcia i konflikty zamieniające się w walkę. Chęć posiadania racji dla siebie, przywiązanie do jedynej prawdy i bezgraniczna wiara w sens ostatecznych rozwiązań przeszkadza w tworzeniu świata, w którym ludzie są wartością, którą w istocie są.

Czy my potrafimy się porozumieć ze sobą w uczciwy sposób?

Czy wykorzystujemy możliwości istniejące między nami do znalezienia potrzebnych nam rozwiązań bez użycia siły i manipulacji?

Brak porozumienia powoduje izolację, konflikty, spory, podziały i uprzedzenia. W efekcie brak możliwości współdziałania utrudnia uzyskiwanie potrzebnych rezultatów, zwiększa koszty działań i marnotrawi społeczny i indywidualny czas.

Komunikacja transformująca zawiera wiele narzędzi do tego, by w każdej sytuacji istniejącej między ludźmi znaleźć odpowiedni sposób na dialog, wymianę informacji, rozwiązanie problemu czy ochronę swoich granic. Podstawowa triada jest prosta: kiedy słuchasz ludzi - to ich słyszysz. Kiedy ich słyszysz - to zaczynasz ich rozumieć. Kiedy ich rozumiesz - oni zaczynają również rozumieć ciebie. Zasada Covey’a: Gdy zrozumiesz innych, sam będziesz zrozumiany - zasada ta jest podstawowym kluczem do osiągnięcia rzeczywistego współdziałania między nami.

Propagatorem i twórcą szkolenia jest dr Richard Bolstad z Nowej Zelandii, który uczył tych umiejętności w tak trudnych sytuacjach i skonfliktowanych miejscach na świecie jak Sarajewo czy Bośnia i Hercegowina. Jest ono także stosowane w wielkich korporacjach i firmach na świecie.

 

Korzyści 2   Korzyści

Transformująca komunikacja pozwala:

 • nawiązywać udaną współpracę w ramach relacji i zespołów
 • lepiej rozeznać wzajemne oczekiwania
 • wybrać taki sposobu komunikowania się, który działa najlepiej
 • wchodzić szybko w dobry kontakt i uzyskać zaufanie
 • zwiększyć w ludziach zdolność radzenia sobie z własnymi trudnościami
 • osiągać swoje cele w porozumieniu z innymi
 • uszanować wzajemne potrzeby i umożliwić uzyskanie porozumienia
 • opanować występujące w życiu problemy i nadać im kreatywny charakter
 • rozwiązywać praktycznie konflikty bez uciekania się do manipulacji, przymusu czy szukania jednostronnej przewagi
 • skutecznie wpływać na innych, zachowując dobry kontakt.

 

Dla kogo   Dla kogo?

 • coachów i psychologów, chcących poznać możliwe sposoby wzajemnego porozumienia
 • trenerów, którym umożliwia metodyczne opanowanie sposobów rozwiązywania sytuacji konfliktowych między ludźmi
 • pracowników działów zasobów ludzkich i kapitału ludzkiego, którym pozwala na rozwiązywanie wielu złożonych problemów ludzi w organizacji, mediacji i kształtowanie udanych relacji i kontaktów
 • menedżerów, którzy uzyskują odpowiednie narzędzia do kształtowania zmian zachowania pracowników
 • wszystkich osób, które pragną mieć satysfakcjonujące kontakty z ludźmi, ceniący wartość relacji i swobodę swojego postępowania, pomimo trudnych momentów, występujących w różnych okolicznościach życia.

 

Skrzynka   Skrzynka z podstawowymi narzędziami

 • Krzyżak konfliktu - poszerzanie wyboru
 • Postawy wobec konfliktu
 • Rama porozumienia
 • Przestrzeń posiadania problemu
 • Moje osobiste terytorium
 • Wyrażanie własnych oczekiwań
 • Postawa sprzyjająca uzyskaniu kontaktu
 • Sposoby poprawienia swoich relacji
 • Słuchanie odzwierciedlające
 • Metoda 2 kroków
 • Znajdowanie płaszczyzny porozumienia
 • Pogodzenie się z faktami — rozpoznanie zagrożonych interesów — sformułowanie problemów do wspólnego rozwiązania
 • Sposoby podejścia do konfliktów
 • Ustalanie problemów do wspólnego rozwiązania
 • Nastawienie: Być razem

 

Czat   Refleksje uczestników

 • Wydaje mi się, że kluczem do przeprowadzenia opanowanego konfliktu i jego owocnego dla obu stron rozwiązania jest szacunek do rozmówcy, za którym idzie cierpliwość, zrozumienie i chęć wypracowania odpowiadającego wszystkim rozwiązania, a niekoniecznie usiłowanie uzyskania dla siebie jak najwięcej. W momencie, kiedy rozumieją to obie strony, rozwiązywanie konfliktu można sprowadzić do prowadzenia negocjacji nastawionych na współpracę.
 • ... dzięki uczestnictwu na warsztatach dowiedziałam się, że najlepiej jest korzystać z różnych strategii rozwiązywania konfliktów, gdyż dzięki temu można się elastycznie dopasować do zmieniającej się rzeczywistości. Każda bowiem z przedstawianych na zajęciach strategii rozwiązywania konfliktów ma zarówno wady, jak i zalety w zależności od rodzaju sytuacji oraz stawki, o jaką toczy się gra.
 • Nauczyłem się, że gdy przestajemy mówić i zaczynamy słuchać to:

- ludzie czują, że mogą nam zaufać

- zdobywamy cenne informacje

- zaczynamy postrzegać innych jako jednostki

- tworzymy rozwiązania akceptowane przez innych

- rozwija się wzajemne słuchanie.

 • Na wstępie muszę przyznać, że te zajęcia zmieniły moje życie. Nieświadomie zawsze wykorzystywałem technikę unikania i nieangażowania się w problem – stałem zawsze z boku i często nie dostrzegałem widocznych konfliktów. Myślałem, że jeżeli konfrontacja nie odbywa się słownie, nie mówiąc nawet o krzykach czy agresji, to w takim przypadku żadnej konfrontacji nie ma, problem nie istnieje, konflikt jest rozwiązany zanim się pojawił.

 

człowiek z kciukiem   Najpierw ludzie - podmiotowe nastawienie w praktyce

sytuacja   Sytuacja

Inwestowanie czasu w budowanie właściwych relacji jest tak samo ważne, jak dobre wykonywanie swojej pracy. Jeżeli chodzi o tworzenie relacji, to Ty jesteś w niej przekazem i dlatego, aby skutecznie działać, potrzebujesz wiedzy o własnym nastawieniu wobec ludzi, posiadanych w tym zakresie emocjach, pojawiających się myślach i przejawianych reakcjach.

W dzisiejszych czasach ludzie traktowani są niemal jak przedmioty. Mają swoje zadania, które muszą wypełnić i są oceniani na podstawie wyników, testów, a nie pod względem osobowości. Trudno jest wyróżnić wyjątkową osobę, wszyscy wyglądają tak samo, narzucony dress code, mundurek, uniform. Ludzie podporządkowują sobie innych ludzi, nie traktują jak należy, nie okazują szacunku, patrzą z góry, mówią i postępują jak z przedmiotami, a sami siebie wywyższają i uważają za lepszych. Dlaczego tak traktujemy innych? Czy nie zasługują na szacunek z naszej strony? Czy my chcielibyśmy być traktowani tak, jak czasem sami traktujemy innych?

Nie przetrwamy jako społeczność, gdy zapomnimy, że wszyscy jesteśmy ludźmi i każdy z nas jest człowiekiem. To nie są założenia - to są fakty.

Brak świadomości tych oczywistych faktów powoduje jednak:

człowiek z pudłem

 • rozrost twojego nadmiernego ego
 • pomijanie potrzeb innych ludzi
 • izolację społeczną i obojętność
 • obwinianie innych za błędy i wydarzenia
 • surowe traktowanie innych
 • popadanie w pułapkę uprzedzeń
 • szkodliwe samousprawiedliwienia
 • komunikację opartą na ocenach i uprzedzeniach
 • wzajemny brak zaufania i wrogość wobec siebie
 • negowanie zasady równości między ludźmi
 • tworzenie dla siebie uprzywilejowanych stref wpływów
 • pomniejszanie wartości ludzi i ich lekceważenie (obdzieranie z podmiotowości).

Wszystkie te sytuacje spotykamy codziennie w swoim życiu, nie zdając sobie sprawy z ich toksycznego oddziaływania na nasze relacje z ludźmi.

Dobre relacje w naszym życiu nie stworzą się same, bez wysiłku i pracy z naszej strony. Proponowany warsztat - powstający przez wiele lat - poprzez unikatową metodykę i zawartą specyficzną wiedzę pozwala ci korzystać  z siły kontaktów między ludźmi i uzyskać satysfakcjonujące w pełni życie oraz osobiste i zawodowe spełnienie.

 

korzyści 3   Korzyści

Co daje podmiotowe podejście w kontaktach i relacjach z ludźmi?

 • Zaufanie do siebie... i ufność w kontaktach z ludźmi
 • Świadomość i konsekwencje przyjaznego i nieufnego nastawienia wobec ludzi
 • Rozeznanie w posiadanej odpowiedzialności, którą zwykle przerzuca się na innych, unika, ogranicza i rozszerza, rozmydla, obarcza poczuciem winy, ustala czy proceduje, a która w konsekwencji przytłacza lub uwalnia, pozwala obwiniać lub uniewinniać; którą się ponosi lub jej zaprzecza
 • Pozwala zobaczyć ludzi i siebie samego w ciemnym i jasnym świetle: egoizmu i współczucia, obojętności i empatii, inteligencji emocjonalnej i samolubstwa
 • Uzyskać racjonalne podejście do swoich błędów i popełnianych przez innych
 • Umożliwia ocenę i ustala granice podejścia podmiotowego w kontaktach z ludźmi
 • Łączy potrzebny krytycyzm z samokrytycyzmem
 • Stać się w pełni odpowiedzialnym za swoje wybory i decyzje
 • Zapobiega swojemu egoizmowi, niechęci wobec innych i wrogości oraz wchodzenia w spiralę konfliktu
 • Odkrywa znaczenie siły osobistej odpowiedzialności w kształtowaniu więzi między ludźmi
 • Tworzy klimat zapobiegania powstawaniu uprzedzeń, braku tolerancji dla osobowych różnic między ludźmi i wzajemnego niezrozumienia
 • Uświadamia istnienie uniwersalnych zasad pozwalających na w pełni satysfakcjonujące współżycie z innymi
 • Odkrycie, jakie są dogodne warunki, możliwe do zaakceptowania przez osoby posiadające  odmienne punkty widzenia
 • Uznać równość między ludźmi jako podstawową zasadę budowania dojrzałej wspólnoty

 

refleksje   Refleksje uczestników

 • Uważam, że gdyby każdy posiadał poczucie tego, czego inni mogą od niego oczekiwać i co powinien dla nich robić, ludziom łatwiej funkcjonowałoby się w społeczeństwie. Tak samo wygląda sprawa z wzajemnym szacunkiem – gdyby każdy respektował innych ludzi (ich opinie i uczucia), wiele problemów, z którymi obecnie mamy do czynienia, by zniknęło.
 • Ludziom łatwo przychodzi zrzucanie winy na innych i przekonywanie samych siebie o słuszności swoich działań. Kierując się zarządzaniem podmiotowym wobec siebie i innych ludzi, staram się na każdą sytuację patrzeć nie tylko ze swojej perspektywy.
 • Wszystkie wskazówki wyciągnięte z rozmów na zajęciach wiele wniosły do mojego życia, wpłynęły na mój sposób postrzegania świata i innych, a przede wszystkim zmotywowały do dalszego samorozwoju, kształcenia się i lepszej komunikacji stosując podejście podmiotowe.
 • Potrafię rozpoznać u siebie moment, w którym wpadam w pułapkę uprzedzeń wobec konkretnej osoby i sama zadecydować, czy chcę w niej tkwić, czy też nie.
 • W przeciągu kilku tygodni moje postrzeganie świata i ludzi zmieniło się diametralnie. Zrozumiałam, że każdy przypadek jest indywidualny i tylko w taki sposób można do niego podchodzić. Główną kwestią była jednak zmiana sposobu swojego myślenia. Uświadomiłam sobie, że moje rozumowanie i postrzeganie wielu spraw powoduje moje problemy. Teraz, dostrzeżenie swoich błędów pomaga mi w lepszym patrzeniu na świat.
 • Podejście podmiotowe wcale nie wymaga od nas tak wiele, jakby mogło się nam to wydawać, a znacznie wszystko ułatwia. Stosując je czujemy się lepiej sami ze sobą, wchodzimy w mniejszą ilość konfliktów, jesteśmy bardziej pozytywnie nastawieni wobec świata i drugiego człowieka. Przekonałam się o tym na własnej skórze.
 • Zawsze wydawało mi się, że mam podejście podmiotowe w stosunku do innych osób, jednak okazało się, że bardzo się myliłam. Przeszłam przez proces dostrzegania błędów, jakie popełniałam i zaczęłam bardziej zwracać uwagę na to, jak powinnam się zachować w danej sytuacji, jednocześnie przypominając sobie, ile razy zdarzyło mi się kategoryzować ludzi lub stawiać siebie na pierwszym miejscu i dbać tylko o swoje dobro.

 

skrzynka 2   Skrzynka z głównymi narzędziami

 • Elementy nastawienia przedmiotowego i podmiotowego
 • Mechanizm przedmiotowego traktowania
 • Gry w obwinianie
 • Procedura Sygnalizatora Reakcji Nastawienia (SYRENA)
 • Proces sprzeniewierzenia się
 • Pytania ukryte za pytaniami
 • Mapa Powinności
 • Spirala konfliktu
 • 5 stopni serdeczności

 

dla kogo 2   Dla kogo?

 • coachów i psychologów, w celu ugruntowania podmiotowej postawy wobec ludzi i rozwoju swoich kompetencji
 • trenerów, którym umożliwi formowanie skutecznych zasad w pracy z ludźmi
 • pracowników działów zasobów ludzkich i kapitału ludzkiego, co pozwala na rozwiązywanie wielu złożonych problemów ludzi w organizacji i kształtowanie silnej kultury odpowiedzialności wobec siebie
 • menedżerów, którzy mogą znaleźć uniwersalne klucze do kształtowania efektywnych relacji z ludźmi i budowania akceptowanej pozycji zawodowej
 • wszystkich osób, które mają kontakt z ludźmi i chcą lepiej kształtować swoje relacje i urzeczywistniać swoje zamierzenia w udanym kontakcie z innymi ludźmi.

 

Akceptacja i zmiana - mix podejść

Teorię tego, że żyjemy w czasach VUCA, potwierdziła rzeczywistość, która okazuje się niezwykle zmienna, niepewna, złożona i niejednoznaczna /Volatile, Uncertain, Complex and Ambiguous/.

Jak sobie z nią poradzić? Potrzebujesz wartościowej przyszłości, pewnej wiedzy i zrozumienia, jasności, zwinności i opanowania.

Zmiana nie jedno ma imię. Kompleksowe i zróżnicowane podejście do wszelkich  zmian zachodzących w naszym życiu daje ci odpowiednie umiejętności i kompetencje zaradności, aktywności, pokonywania trudności i wolności wyboru. Stanowią one podstawę do twojej dojrzałości w postępowaniu ze sobą w odmiennie różnych sytuacjach życia.

 

sytuacja 2   Sytuacja

Zmiany, którym podlegamy i których pragniemy, wymagają od nas opanowania różnych podejść i strategii. Jeżeli w jakimś obszarze zmian nie mamy odpowiednich sposobów działania - zagrożone jest nasze codzienne funkcjonowanie i dobrostan. Ważne są tzw. kluczowe momenty i rodzaj zmian, z jakimi mamy do czynienia: zmiany wywoływane przez nas i zachodzące bez udziału naszej woli.

 

korzyści 4   Korzyści

Celem warsztatu jest dostarczenie uczestnikom narzędzi i sposobów opanowywania zmian dokonujących się na co dzień i nieprzewidzianych, napotykanych w typowych sytuacjach, jak i  dokonujących się w pracy i organizacjach, w których uczestniczysz. Efektem nauki jest elastyczne podejście do zmian zachodzących w życiu, dzięki poznanym sposobom i strategiom dopasowanym do odpowiednich sytuacji,  z jakimi mamy do czynienia.

Najważniejsze korzyści dotyczą:

 • Opanowanie dowolnego procesu wprowadzania zmian
 • Ustalenie porządku i kolejności zmiany
 • Wytyczenie owocnego kierunku zmian
 • Wprowadzenie zamiarów w życie
 • Ocena rezultatów
 • Przeciwdziałanie postawy bierności i pasywności
 • Uformowanie właściwej postawy wobec zmian nagłych
 • Wprowadzenie sposobów postępowania z niepowodzeniami
 • Łagodze skutków stresu i presji
 • Przejście od utknięcia do działania
 • Odporność wobec kryzysowych stanów emocjonalnych
 • Radzenie sobie z uciążliwymi nawykami
 • Formowanie nawyków
 • Opanowanie wdrażania pożądanych zachowań i umiejętności.

 

refleksje 2   Refleksje uczestników

 • Ćwiczeniem zarówno dla ducha, jak i dla ciała, w radzeniu sobie z kryzysem, może być ćwiczenie odporności, które wymaga akceptowania, a nawet wykorzystania (w celu wyciągnięcia lekcji) kryzysu i niepożądanej zmiany, a nie poddawania się. Ćwiczenie odporności wymaga również utrzymywania spokoju i zaufania, w sytuacjach, gdzie jest to szczególnie trudne, gdzie mamy styczność z niepewnością.
 • Kolejną przydatną rzeczą w kryzysie jest zmiana punktu widzenia, jeśli spojrzymy na sprawę z większej perspektywy, czasem z trzeźwiejszym umysłem, pozwoli to nam na chwilowe wycofanie się z ogniska i dokładne przemyślenie przyczyn kryzysu- jest to tak zwana ocena wtórna. Pamiętajmy też, że z faktów nie wynika ocena, to znaczy każdy tę samą sprawę (ten sam fakt) może widzieć na swój (inny) sposób.
 • Zajęcia te poszerzyły moje horyzonty i sprawiły, że nie tylko jestem „głodny” zmian, ale umiem je teraz wdrożyć i radzić sobie z kryzysami, które się na drodze ich implementacji się pojawiają.
 • Skupiam się na prostych rzeczach – takich jak pisanie list, rozmowa z samą sobą i bliskimi, szukanie pozytywnych stron i aspektów oraz przede wszystkim nie spieszę się i staram się być dla siebie wyrozumiała. Nauczyłam się, że to normalne, że nie mam na coś siły lub motywacji i gorsze momenty prędzej czy później się pojawią. Grunt to tworzyć pozytywne nawyki i starać się ich trzymać na miarę swoich możliwości.
 • Zawsze wychodziłem z tych spotkań wysoce usatysfakcjonowany, z poczuciem wyczyszczonej głowy. Gdy mogłem przez chwilę się zatrzymać, pomyśleć, zmusić się do refleksji i porównać swoją sytuację z innymi osobami, było to świetne doświadczenie, które sprawiało, że otwierałem się na ludzi i znajdywałem tę lepszą stronę siebie.

 

skrzynka 3   Skrzynka z głównymi narzędziami

 • Paleta postaw wobec zmiany
 • Odkrycie rodzajów zmian (koniczyna zmian)
 • Model STAR kierowania zmianą
 • Przeciwdziałanie panice i szokom
 • Aceptacja zmian nagłych
 • Sposoby postępowania z niepowodzeniami
 • Realny optymizm
 • Łagodzeniem skutków stresu i presji
 • Antycypacją niepowodzeń i krytyki
 • Strategie zmiany stanów emocjonalnych w kryzysie
 • Etapy tworzenia nawyku
 • Radzenie sobie z pokusami
 • Wprowadzanie w życie ćwiczeń celowych.

 

dla kogo 3   Dla kogo?

 • coachów i psychologów, chcących poznać zróżnicowane sposoby radzenia sobie ze zmianami lub brakiem zmian
 • trenerów, którzy potrzebują skutecznych sposobów umożliwiających pożądaną zmianę dostosowaną do danej osoby i sytuacji, w jakiej się znajduje.
 • pracowników działów zasobów ludzkich i kapitału ludzkiego, którym pozwala na radzenie sobie ze zmianami dotykających ludzi w organizacji
 • menedżerów, którzy uzyskują odpowiednie narzędzia do kształtowania zmian u siebie, a co za tym idzie, także wpływania na zachowania swoich pracowników
 • wszystkich osób, które pragną mieć satysfakcję z radzenia sobie z różnymi niepewnymi sytuacjami i cieszyć się z możliwości kształtowania swojego losu na swoich warunkach - pomimo trudności, wyzwań i kłopotów.

 

 

pies z młotkiem          Coaching biznesowy i superwizja

Coaching może dotyczyć pracy nad relacją między problemem, działaniem i rezultatem. Kiedy podejmowane działanie nie przynosi rezultatów, konieczna jest zmiana dotychczasowych sposobów działania.

Coaching może też służyć głębszej zmianie, nie tak na pierwszy rzut oka widocznej a usytuowanej niejako poza działaniami i rezultatami - będącej wynikiem przyjmowanych założeń i przeświadczeń, wynikających ze swoich przekonań i nastawień. Stanowią one często nie do końca uświadomioną „ramę” (frame), która wymaga przeorganizowania, prześwietlenia (reframing), czyli przyjęcia nowej perspektywy do podejmowanych działań. Zmiana tego rodzaju powoduje niezwykłe konsekwencje i zdobycie nowej mentalnej i emocjonalnej podstawy dla kreatywnych dokonań jednostki.

Coaching transformatywny po trzecie uwzględnia jeszcze bogactwo różnych kontekstów, z jakimi spotyka się człowiek, co pozwala wprowadzić zmianę na poziomie otoczenia i konkretnych warunków, ale też uzyskać, gdy to potrzebne,  szerszy kontekst funkcjonowania odnoszący się do wartości, misji i duchowości jednostki.

Superwizja coachingowa może być rozumiana jako proces formalnej, profesjonalnej pomocy, która zapewnia ciągły rozwój coacha i wpływa na skuteczność jego praktyki poprzez aktywne rozważania, możliwe interpretacje zdarzeń, pogłębioną analizę przypadku, jak i dzielenie się wiedzą.

Wiele intensywnych lat skutecznej pracy i wnikliwej nauki coachingu upoważnia mnie do zaoferowania w tym zakresie pomocy, wiedzy i doświadczeń służących zainteresowanym w zdobyciu tych wartości i zaspokojeniu takich potrzeb, które są dla nich nieodzowne do rozwoju i osiągnięcia dobrostanu.

Pracuję według zasad, standardów i kompetencji coachingowych sformułowanych przez ICF.

W naszym Serwisie używamy plików cookies. Korzystając dalej z Serwisu, wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką prywatności. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, w każdej chwili można ją cofnąć poprzez zmianę ustawień dotyczących plików „cookies” w używanej przeglądarce internetowej. Kliknij „Akceptuję”, aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.